För vårdpersonal

Terveystarkastus

Terveystarkastus koostuu kysymyksistä, joita voit käyttää vointisi tarkkailuun.

Seuranta

Seuranta on olennainen osa eturauhassyövän kokonaisvaltaista hoitoa, olipa hoidon tavoitteena parantaminen tai sairauden etenemisen hidastaminen. Seurannan avulla pyritään seuraamaan eturauhassyövän tilannetta ja sitä, miten käytettävät hoidot tehoavat.

Hoidon tehoa voidaan seurata seerumin PSA-arvon avulla. Radikaalileikkauksen jälkeen PSA laskee mittaamattomalle tasolle, mikäli eturauhassyöpä on saatu leikkauksessa kokonaan pois. Muiden hoitojen yhteydessä PSA-taso pienenee kuukausien kuluessa hoidon aikana tai sen jälkeen. Jos syöpään liittyy etäpesäkkeitä, niiden tilannetta voidaan tarkkailla verinäytteillä ja erilaisilla kuvantamistutkimuksilla. Röntgenkuvat ja muut kuvantamistutkimukset antavat tietoa luustoetäpesäkkeiden tilanteesta.  

Syövän edetessä ja levitessä PSA-arvo muuttuu epäluotettavammaksi mittariksi eikä sitä enää voida käyttää ainoana syövän merkkiaineena. Potilaan hoidon pitää perustua röntgen- ja muihin kuvantamistutkimuksiin sekä potilaan vointiin. 

Seuranta tapahtuu yleensä terveyskeskuksessa tai muualla avohoidossa. Levinneen eturauhassyövän seuranta tapahtuu pääsääntöisesti erikoissairaanhoidossa, urologin tai onkologin toimesta.

Seurantatutkimukset ovat yksilöllisiä riippuen eturauhassyövän tilanteesta. Vastaanotolla selvitetään potilaan oireet, erityisesti mahdolliset kivut ja virtsaamisvaikeudet, tunnustellaan yleensä eturauhasen seutu ja tehdään tietyt laboratoriotutkimukset. Määräaikaisen seurannan aikana potilaalle on tärkeätä tietää, mihin ja keneen hän ottaa tarvittaessa yhteyttä. Monilla klinikoilla on nykyään syöpähoitaja, joka toimii yhteyshenkilönä.

 

Lue lisää eturauhassyövän hoitoon osallistuvista terveydenhuollon ammattilaisista täältä