För vårdpersonal

Terveystarkastus

Terveystarkastus koostuu kysymyksistä, joita voit käyttää vointisi tarkkailuun.

Eturauhassyövän hoitotiimi

Eturauhassyövän hoito on laajaa moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuu eri terveydenhuollon ammattilaisia, kuten lääkäreitä ja hoitajia. Lisäksi terveydenhuollon piirissä toimii monia muita erilaisia ammattiryhmiä, joilta voi tarvittaessa saada apua. Näihin lukeutuvat mm. sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, ravitsemusterapeutit ja psykologit.


Lääkärit

Eturauhassyöpää hoitavat lääkärit ovat erikoislääkäreitä, urologeja ja onkologeja, jotka omaavat syövän hoitoon liittyvää erikoisosaamista. Hoitovastuu eri erikoislääkäreiden välillä vaihtelee alueellisesti ja riippuen syövän hoidon vaiheesta. Urologit vastaavat eturauhassyövän diagnostiikasta, aktiiviseurannasta ja hoitavat paikallista eturauhassyöpää radikaalileikkaushoidolla tai kudoksensisäisellä sädehoidolla (brachyterapia). Paikallisen eturauhassyövän ulkoinen sädehoito toteutetaan onkologin toimesta. Paikallisen eturauhassyövän seuranta on hoitojen jälkeen yleensä urologian yksikössä. Levinnyttä eturauhassyöpää hoidettaessa urologit aloittavat tarvittaessa hormonilääkityksen ja seuraavat potilasta. Levinneen taudin edetessä kastraatioresistenttiin vaiheeseen ja vaatiessa solunsalpaajahoitoja eturauhassyövän hoito toteutetaan yleensä onkologisessa yksikössä. Joskus myös psykiatri, jolla on kokemusta sairauskokemuksen käsittelystä ja uupumuksen ja kivun hoidosta, saattaa olla mukana eturauhassyöpäpotilaan hoidossa.

Hoitajat

Eturauhassyövän hoitoon osallistuu yleensä myös hoitajia, joilla on takanaan urologinen tai onkologinen lisäkoulutus. Nämä erikoistuneet hoitajat toimivat lääkärin työparina, ja he pitävät myös hoitajavastaanottoja. Hoitajan työhön kuuluu usein mm. lääkehoitojen toteuttaminen lääkärin ohjeiden mukaisesti, potilaan hoidon ohjaaminen sekä sairaudessa tukeminen.


Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijät ovat ammattilaisia, jotka tarjoavat sairauteen liittyvää neuvontaa ja tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.


Fysioterapeutit

Fysioterapeutit ovat kuntoutukseen ja fyysiseen hoitoon erikoistuneita asiantuntijoita, jotka auttavat potilaita niillä alueilla, jotka liittyvät liikuntakykyyn, fyysisiin aktiviteetteihin ja mm. virtsanpidätyskykyyn.


Ravitsemusterapeutit

Ravitsemusterapeutit ovat ravitsemukseen erikoistuneita terveydenhuollon ammattilaisia, joilta saa tietoa esimerkiksi ruokavalioon liittyvissä asioissa


Psykologit

Psykologin apua tarvitaan yleensä niissä tilanteissa, joissa syöpään sairastuneella tai hänen lähipiirillään on henkisiä tai tunne-elämään liittyviä ongelmia.


Psykiatrit

Psykiatri on asiantuntija, jonka kanssa on hyvä keskustella. Masennus ja negatiiviset ajatukset voivat johtaa depressioon, ja silloin tarvitaan asiantuntijan apua.

Eturauhassyöpäjärjestöt voivat tukea ihmisiä, joiden elämään eturauhassyöpä vaikuttaa. Lue lisää järjestöistä täältä