iCope Focus: Korkean riskin etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on monimutkainen sairaus, jonka monista eri levinneisyysasteista on lisätietoa täällä. Tässä osassa iCope Focus keskittyy yhteen edenneen taudin vaiheesta, etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä, josta käytetään lyhennettä nmCRPC.

Tässä vaiheessa sairaus ei enää reagoi aluksi käytettyyn hormonihoitoon,  (tietoa hoidosta on täällä) mutta etäpesäkkeitä ei ole vielä havaittavissa.1

EU:n alueella etäpesäkkeetöntä, kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien osuus kaikista eturauhassyöpäpotilaista on 7 %.2 Jos ja kun sairaus kehittyy tähän taudinvaiheeseen, hoidon tavoitteena on hidastaa syövän etenemistä mahdollisimman kauan.3

Määritelmän mukaan etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä on kyseessä silloin, kun hormonihoitoa (androgeenideprivaatiohoito) saavan potilaan seerumin prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuus nousee eikä perinteisillä kuvantamismenetelmillä todeta etäpesäkkeitä.1

 

Etäpesäkkeettömälle kastraatioresistentille eturauhassyövälle on tunnusomaista, että perinteisissä kuvantamistutkimuksissa ei näy merkkejä syövän etäpesäkkeistä ja syöpä ei enää reagoi hormonihoitoon. Hormoonihoito eli androgeenideprivaatiohoito (ADT) tarkoittaa leikkauksen tai lääkityksen avulla alennettuja kiveksissä muodostuvien androgeenien (testosteronin) pitoisuuksia.1

Kun eturauhassyöpä lakkaa reagoimasta hormoonihoitoon ja PSA-pitoisuudet nousevat  nopeasti on suuri riski, että syöpä leviää elimistön muihin osiin,  erityisesti luustoon. PSA-arvon nouseminen on selvin merkki sairauden etenemisestä ja potilaan katsotaan kuuluvan korkean riskin ryhmään, jos PSA-arvo kaksinkertaistuu  ≤10 kuukaudessa, riippumatta siitä kuinka suuri PSA-arvo  on. Jos arvo kaksinkertaistuu  10 kuukaudessa, luuston etäpesäkkeiden riski on 12-kertainen ja kuoleman riski nelinkertainen.4,5

Jos sinulla on todettu etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä, syöpä ei ole levinnyt eikä sinulla välttämättä ole mitään oireita. Tärkein keino estää sairauden etenemistä  on seurata PSA-arvoja. Nykyisin on tarjolla uusia hoitovaihtoehtoja, jotka saattavat estää sairauden etenemistä etäpesäkkeiseen vaiheeseen.4,6 Keskustele sinua hoitavan lääkärin kanssa hoitovaihtoehdoista.

Nykyisin  hoitoon on tarjolla uusia tablettimuodossa olevia hormonilääkkeitä. Nämä salpaavat eturauhassoluissa etäpesäkkeiden kasvuun liittyviä reseptoreita ja hidastavat näin eturauhassyövän etenemistä.,6

 

Kirjallisuusviitteet:

  1. Hong JH & Kim IY. Korean J Urol. 2014;55(3):153–60.
  2. Liede A, Arellano J, Hechmati G et al. Journal of Clinical Oncology Volume 31, Issue 15 suppl, May 2013 (DOI: 10.1200/jco.2013.31.15_suppl.e16052
  3. Tombal B. Annals of Oncology. 2012;23:x251-x258.
  4. Smith MR, et al. J Clin Oncol. 2013;31:3800–6.
  5. Metwalli AR, et al. Urol Oncol. 2014;32:761–8
  6. El-Amm J, Aragon-Ching JB, et al. Clinical Medicine Insights: Oncology 2019;13:1–5