För vårdpersonal

Terveystarkastus

Terveystarkastus koostuu kysymyksistä, joita voit käyttää vointisi tarkkailuun.

Syövästä keskusteleminen

Syöpään sairastuminen on usein kriisitilanne. Sairaudesta keskusteleminen on yksi tärkeimmistä toivon ylläpitämiseen ja tilanteen käsittelemiseen tarvittavista välineistä. Keskustelu läheisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa saattaa merkittävästi parantaa hyvinvointiasi ja elämänlaatuasi.

Monissa sairaaloissa on tuki- ja keskusteluryhmiä. Samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten tapaaminen voi olla usein antoisaa. Eturauhassyöpäpotilailla on myös oma potilasjärjestö.


Keskusteleminen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa

Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että keskustelu terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välillä on tärkeä osa paranemista. 

Onnistuneen yhteydenpidon ansiosta:

 • hoitotyytyväisyys lisääntyy ja tunne oman tilanteen hallinnasta paranee
 • ihmiset sitoutuvat hoitoon paremmin
 • tieto sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista lisääntyy
 • ihmiset pystyvät suhtautumaan paremmin sairauden aikana tapahtuviin muutoksiin.

Kun keskustelet terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, on tärkeää kertoa, miten paljon tietoa haluat saada sairaudesta ja sen hoidosta.


Keskusteleminen läheisten kanssa

Syövästä keskusteleminen läheisten kanssa on tärkeä osa paranemisprosessia. Useimmat sairastuneet haluavat ja pitävät tarpeellisena keskustella tilastaan, ja usein juuri keskusteleminen auttaa sairastunutta ymmärtämään omaa tilannettaan paremmin ja pääsemään eteenpäin elämässä. Joissakin perheissä sairauteen liittyvät pelot, surut ja turhautuminen on helppo jakaa, kun taas toisissa perheissä keskustelu on vähäistä.

On hyvä, jos asiasta pystyy keskustelemaan mahdollisimman rehellisesti, mutta on tärkeää myös ymmärtää aiheen herkkyys. Keskustelun pitää olla rauhallista ja kannustavaa. Monenlaisille tunteille pitää antaa tilaa: niin ahdistukselle, pelolle ja kiukulle kuin läheisyydelle, toivolle ja rakkaudelle.

Vinkkejä keskusteluun läheisten kanssa:

 • Valitse joitakin itsellesi tärkeitä aiheita, joista todella haluat keskustella läheistesi kanssa.
 • Kerro rehellisesti omista tunteistasi ja pyydä myös läheisiäsi tekemään samoin.
 • Kuvaa läheisillesi parhaasi mukaan, mitä tunnet.
 • Älä koe syyllisyyttä tunteidesi näyttämisestä.
 • Kerro läheisillesi suoraan, mitä he merkitsevät sinulle.
 • Älä epäröi kertoa läheisillesi, että tulevaisuus huolestuttaa tai pelottaa sinua.
 • Jos jokin aiempi tekosi kaduttaa sinua, älä epäröi puhua siitä läheisillesi.

 

Keskusteleminen lasten kanssa

Lasten kanssa keskusteleminen vaikeista ja surullisista asioista voi tuntua erityisen raskaalta. Siksi juuri syövästä puhuminen on erityisen haastavaa. Lapsille kannattaa yleensä kertoa syövästä riittävän yksinkertaisesti.

Seuraavista seikoista voi olla hyötyä keskustelussa lasten kanssa:

 • Tiedosta omat huolesi ennen kuin pohdit, miten muotoilet sanottavasi.
 • Pyydä apua terveydenhuollon ammattilaisilta, he voivat toimia tukena keskustelussa ja kertoa sairaudesta ja hoidosta lapselle ymmärrettävällä tavalla.
 • Pilko sairautta koskevat tiedot sen mukaan, mitä lapsi pystyy ymmärtämään – lapsen iästä riippumatta. Lasten kyvyssä ymmärtää asioita voi olla suuria eroja. Esimerkiksi joku 5-vuotias saattaa ymmärtää asioita, joita joku 10-vuotias ei ymmärrä lainkaan. Siksi on tärkeää tasaisin väliajoin varmistaa, että lapsi varmasti ymmärtää, mitä hänelle kerrot.
 • Valmistaudu jakamaan kertomasi asiat osiin. Lapsi voi pyytää sinua toistamaan tietyt asiat useampaan kertaan. Jos aihe, josta aiot puhua, tuntuu itsellesi vaikealta, voi olla, että joudut keskeyttämään keskustelun. On tärkeää muistaa, että lapsi ei kysy samaa asiaa uudestaan kiusan vuoksi vaan siksi, että hän haluaa ymmärtää tilanteesi paremmin. Pysy siis rauhallisena ja vastaa kysymyksiin aina samalla tavalla.

On tärkeää muistaa, että keskustelu syövästä lapsen kanssa itse asiassa vahvistaa teidän välistänne suhdetta.

 

Syöpä ei määrittele ihmistä, ja tästä voit lukea seuraavasta artikkelista