För vårdpersonal

Terveystarkastus

Terveystarkastus koostuu kysymyksistä, joita voit käyttää vointisi tarkkailuun.

Eturauhassyöpädokumentti

Videoklipeissä seurataan Sepon sairastumis- ja selviytymistarinaa. Seppo meni keväällä 2015 tarkempiin tutkimuksiin, joissa todettiin eturauhassyöpä. Klipeissä seurataan hoitoprosessin eri vaiheita ja jännitetään Sepon mukana vaihe vaiheelta hoidon etenemistä: Saadaanko koko syöpäalue leikattua pois? Palautuuko erektiokyky?