Levinnyt eturauhassyöpä

Levinneeksi eturauhassyöväksi kutsutaan syöpää, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä eli metastaaseja muualle elimistöön. Tyypillisimmin eturauhassyöpä leviää luustoon ja usein myös imusolmukkeisiin. Harvinaisempaa on sairauden leviäminen keuhkoihin ja maksaan.

Levinnyttä eturauhassyöpää ei toistaiseksi voida täysin parantaa, mutta nykyhoitojen avulla sairautta voidaan tehokkaasti hallita. Sairastuneet voivat elää usein täysipainoista elämää. Hoidoilla voidaan pidentää elinaikaa, hidastaa taudin etenemistä, pienentää kasvainta ja lievittää sairauden oireita. 

Eturauhassyövän ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Levinneisyysasteen ja diagnoosivaiheen PSA-arvon lisäksi eturauhassyövän ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi syöpäsolujen solukuva eli erilaistumisaste. Tämä voidaan arvioida eturauhasen näytepaloista patologin mikroskooppitutkimuksella. Vastaus annetaan yleensä Gleasonin luokituksen mukaisesti kahden näytteissä yleisimmin esiintyvän solukuvan perusteella. Luokitus tapahtuu asteikolla 3-5 jossa 3 on ei-aggressiivinen ja 5 on aggressiivisin.

Kun kahden yleisimmän solukuvan pisteet lasketaan yhteen saadaan Gleason pisteiden summa. Esimerkiksi:

    • 3+3=6 kuvaa hyvin erilaistunutta eli ei-aggressiivista syöpää
    • Luokat 3+4=7 ja 4+3=7 kuvaavat keskiaggressiivista eli kohtalaisesti erilaistunutta syöpää
    • Summapisteet 8-10 puolestaan kuvaavat aggressiivista eli huonosti erilaistunutta syöpää.

Levinneisyyden, PSA:n ja solukuvan perusteella eturauhassyöpä voidaan jakaa kolmeen ennusteluokkaan: vähäisen etenemisriskin, kohtalaisen etenemisriskin ja korkean etenemisriskin syöpiin. Tämä luokitteluarvio vaikuttaa taudin hoidon ja seurannan suunnitteluun.