Käyttöehdot

1 YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
Nämä käyttöehdot ("Ehdot") koskevat Janssen-Cilag Oy:n ("Janssen-Cilag" tai "me") ylläpitämää iCope-palvelua ("Palvelu").

Palvelu on tarkoitettu vain kuluttajille eli luonnollisille henkilöille ("käyttäjä" tai "sinä"), jotka käyttävät Palvelua muuhun kuin elinkeino-, liike- tai muun kaupallisen toiminnan tai ammatin harjoittamiseen.

Palvelua ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaiden käyttöön. Emme tarkoituksellisesti kerää tietoa tähän ikäryhmään kuuluvista kävijöistä. Kehotamme vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa internetin käytöstä ja tiedoista, joita lapset verkkosivujen kautta luovuttavat.

PALVELUA, PALVELUN SISÄLTÖÄ TAI PALVELUN TARJOAMISTA EI PIDÄ TULKITA LÄÄKETIETEELLISEKSI NEUVONNAKSI, SUOSITUKSIKSI EIKÄ OHJEIKSI LÄÄKETIETEELLISISSÄ KYSYMYKSISSÄ. PALVELUN TARJOAJANA JANSSEN-CILAGIN EI PIDÄ KATSOA TOIMIVAN HOIDON TARJOAJANA TAI MUULLA TAVALLA TARJOAVAN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA.

Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ja sitä markkinoidaan Suomessa.

2 YLEISET VASTUUVELVOLLISUUTESI
Olet yksin vastuussa kaikista tiedoista, informaatiosta ja muusta aineistosta, joka siirretään tai kerätään käyttäessäsi Palvelua ("Käyttäjäaineisto"), myös siitä, että tällainen aineisto on virheetöntä, täydellistä ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. Väärinkäsitysten välttämiseksi Käyttäjäaineisto ei saa missään olosuhteissa sisältää aineistoa, joka on lainvastaista tai epäeettistä tai loukkaa Janssen-Cilagin tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Janssen-Cilag ei millään tavalla vastaa Käyttäjäaineistosta.

Janssen-Cilag pidättää itsellään oikeuden poistaa Käyttäjäaineiston, joka Janssen-Cilagin huolellisen harkinnan perusteella rikkoo näitä ehtoja tai sovellettavaa lakia. Suostut suorittamaan Janssen-Cilagille kaikki vahingonkorvaukset, joita Janssen-Cilagille voi syntyä näiden ehtojen tai sovellettavan lainsäädännön vastaisen Käyttäjäaineiston seurauksena.

Olet vastuussa siitä, että Janssen-Cilagilla on oikeus käsitellä Käyttäjäaineistossa olevia kolmannen osapuolen mahdollisia henkilötietoja Ehtojen mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin Palvelun toiminta ja ylläpito edellyttävät.

Sitoudut aina ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin suojataksesi käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, joita käytät kirjautuessasi Palveluun. Sitoudut olemaan luovuttamatta näitä tietoja ulkopuolisille ja olet yksin vastuussa kaikesta käyttäjätililläsi tapahtuvasta toiminnasta. Ilmoitat Janssen-Cilagille viipymättä käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä, mikäli sellainen tulee tietoosi. Vastuu käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi tehdyistä Palvelua koskevista toimenpiteistä päättyy, kun olet ilmoittanut Janssen-Cilagille käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun ja kun Janssen-Cilagilla on sen jälkeen ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö.

3 PALVELUN KÄYTÖN ESTÄMINEN
Janssen-Cilag voi välittömästi ja ilman erillistä ilmoitusta estää pääsysi Palveluun tilapäisesti tai pysyvästi, mikäli Palvelun laiton, loukkaava tai etiikan vastainen käyttö voidaan jäljittää käyttäjätiliisi tai käyttäjäprofiiliisi. Janssen-Cilag voi myös estää pääsysi Palveluun välittömästi ja ilman edeltävää ilmoitusta, jos näitä Ehtoja rikotaan.

Edellä mainitun kaltainen Palvelun sulkeminen ei rajoita Janssen-Cilagin oikeutta ryhtyä muihin asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin.

4 YKSITYISYYDEN SUOJA
4.1 Suostumus
Hyväksymällä nämä Ehdot ja käyttämällä sen jälkeen Palvelua suostut siihen, että Janssen-Cilag käsittelee henkilötietojasi tässä kohdassa 4 kuvatulla tavalla. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa ottamalla yhteyttä Janssen-Cilagiin alla mainittuun osoitteeseen. Jos peruutat suostumuksesi, et voi käyttää Palvelua aiotulla tavalla.

4.2 Henkilötiedoista vastaava taho ja yhteystiedot
Janssen-Cilag Oy
Sähköposti: icope-fi@its.jnj.com
Osoite: Janssen-Cilag OY, Vaisalantie 2, 02130 Espoo
Puhelinnumero: 0207 531 300
Y-tunnus: 0922140-8

Janssen-Cilag voi oman harkintansa mukaan käyttää kolmatta osapuolta henkilötietojen käsittelemiseksi Palvelun, sen osan tai muiden Palveluun liittyvien tietojen ylläpitämiseksi.

4.3 Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja tarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja tarkoitus Palvelussa:
1. ylläpitää Palvelua eli verkkotyökalua, joka auttaa eturauhassyöpään sairastuneita miehiä sopeutumaan tilanteeseensa laatimalla henkilökohtaisen suunnitelman, jolla voi hallita elämää sairauden kanssa;
2. hallinnoida, pitää yllä ja parantaa Palvelua; ja
3. tuottaa tilastotietoa yhdistetyssä ja tunnistamattomassa muodossa Palveluun tallennetuista vastauksista ja tiedoista. Huolehdimme siitä, että sinua käyttäjänä ei voida tunnistaa tällaisista tilastoista suoraan tai epäsuorasti. Käyttäjien tahattoman tunnistuksen välttämiseksi tilastotietoja kootaan ainoastaan vähintään kymmenen (10) henkilön ryhmistä. Janssen-Cilag käyttää näitä tunnistamattomassa muodossa olevia tilastotietoja Palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Janssen-Cilag voi myös luovuttaa tällaisia tietoja lääkäreille, potilasyhdistyksille ja muille kolmansille osapuolille.

4.4 Palveluun rekisteröidyttäessä ja Palvelua käytettäessä käsiteltävät henkilötiedot
Etunimi, sukunimi, käyttäjänimi, salasana ja sähköpostiosoite (valinnainen), jotka annetaan rekisteröitymisen yhteydessä, muut Palvelun käytön yhteydessä antamasi tiedot sekä tieto, jota kertyy käyttäessäsi Palvelua. Palvelu tallentaa ainoastaan ne kävijöiden/käyttäjien IP-osoitteet, jotka ovat tarpeen Google Analyticsin käyttämiseksi (katso kohta 4.8).

4.5 Henkilötietolähteet ja henkilötietojen säilyttäminen
Janssen-Cilag saa henkilötietosi suoraan sinulta, kun käytät Palvelua.
Janssen-Cilag säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin käytät Palvelua ja korkeintaan yhden (1) vuoden ajan laskettuna siitä, kun olet viimeksi kirjautunut Palveluun. Tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan pysyvästi. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista aikaisemmin ottamalla yhteyttä Janssen-Cilagiin näissä Ehdoissa kuvatulla tavalla.

4.6 Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, jos sinulle ilmoitetaan tästä etukäteen ja annat suostumuksesi siihen tai tilanteessa, jossa Janssen-Cilag on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja sovellettavan pakottavan lainsäädännön perusteella.
Hyväksymällä nämä yksityisyyden suojaa koskevat ehdot suostut myös siihen, että Janssen-Cilagilla on lupa toimittaa näitä tietoja muille eri puolilla maailmaa toimiville Johnson & Johnson -konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sitoutuvat käsittelemään antamiasi tietoja näiden yksityisyyden suojaa koskevien ehtojen mukaisesti. Lisäksi hyväksyt, että luovutamme antamiasi tietoja kolmansille osapuolille sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa), mutta ainoastaan:
• yhteistyökumppaneille, joiden palveluja käytämme toimintamme tukemiseksi (esim. tekninen tuki, jakelupalvelut ja rahoituslaitokset). Tällöin vaadimme, että nämä kolmannet osapuolet sitoutuvat käsittelemään tietoja näiden yksityisyyden suojaa koskevien ehtojen mukaisesti.
• tämän verkkosivuston toimintojen (johon nämä tiedot sisältyvät) myymisen, erityistoimeksiannon tai muunlaisen siirtämisen yhteydessä. Tällöin vaadimme, että ostaja sitoutuu käsittelemään tietoja näiden yksityisyyden suojaa koskevien ehtojen mukaisesti ja käyttämään tietoja samoihin käyttötarkoituksiin; ja
• milloin lainsäädäntö, oikeuden päätös tai muu julkinen määräys sitä edellyttää.

4.7 Tietoturvan periaatteet
Kaikki henkilötiedot tallennetaan ja käsitellään salatussa muodossa. Ajantasaisiin käyttöoikeuksiin perustuva pääsy henkilötietoihin myönnetään vain sellaisille henkilöille, joille pääsy henkilötietoihin on tarpeen heille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

4.8 Evästeet ja kävijämääräanalyysi (Google Analytics)
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi vieraillessasi monilla sivustoilla. Evästeiden avulla kävijä pääsee käyttämään sivuston eri toimintoja. Jos et halua sallia evästeiden tallentamista tietokoneellesi, voit peruuttaa sen selaimeltasi.
Palvelussa käytetään niin kutsuttuja istuntoevästeitä. Tällaiset evästeet tallentuvat tietokoneesi muistiin väliaikaisesti vain siksi aikaa, kun olet sivustolla. Istuntoevästeet eivät tallennu tietokoneellesi pidemmäksi aikaa, vaan katoavat, kun suljet selaimesi.
Lisäksi Janssen-Cilag käyttää Google Analyticsiä saadakseen kuvan siitä, kuinka kävijät käyttävät Palvelua. Janssen-Cilag arvioi Palvelun käyttötapoja Google Analyticsin avulla parantaakseen sivuston sisältöä ja rakennetta ja navigointia sivustolla.
Tieto, joka syntyy käyttäessäsi Palvelua (myös IP-osoitteesi) ja Google Analyticsiä, välitetään ja se tallentuu Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin. Google voi myös välittää tämän tiedon kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitteita muuhun hallussaan olevaan tietoon. Janssen-Cilag on luonut Google Analyticsille sellaiset asetukset, että työkalu muuttaa Googleen tallennettavan tiedon tunnistamattomaksi. Tämä tapahtuu siten, että Google Analytics katkaisee (poistaa) kävijoiden IP-osoitteiden viimeiset numerot, ennen kuin tieto tallennetaan Googlessa.

4.9 Käyttäjän oikeudet
Sinulla on oikeus saada tietoja Janssen-Cilagin iCope-käyttäjätietokantaan tallennetuista henkilötiedoistasi ja pääsy niihin.
Sinulla oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, mikäli henkilötiedot ovat käyneet edellä kohdassa 4.3 määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeettomiksi. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia sellaisten henkilötietojesi korjaamista, jotka ovat virheellisiä, epätäydellisiä taikka vanhentuneita.
Jos sinulla on kysyttävää edellä mainituista oikeuksista, voit ottaa yhteyttä:
Sähköposti: icope-fi@its.jnj.com
Osoite: Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo
Puhelin: 0207 531 300

5 IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaikki oikeudet Palveluun tai Palveluun liittyvään sisältöön, mukaan lukien siihen mahdollisesti liittyviin tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, kauppanimiin ja tekijänoikeudella suojattuun sisältöön (jäljempänä yhdessä "Immateriaalioikeudet"), jotka esiintyvät Palvelussa tai sisältyvät siihen, ovat Janssen-Cilagin ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Sitoudut olemaan käyttämättä Immateriaalioikeuksien kohteena olevia merkkejä ja sisältöjä muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun käyttämiseen, ellei sovellettava pakottava lainsäädäntö muuta edellytä.

Myönnät Janssen-Cilagille ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, alilisensoitavan, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää Käyttäjäaineistoa siinä määrin kuin se on tarpeen Palvelun tarkoituksen toteuttamiseksi. Lisenssi on voimassa, kunnes kyseinen Käyttäjäaineisto on poistettu Palvelusta sinun tai Janssen-Cilagin toimesta näiden Ehtojen mukaisesti.

6 VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS
Palvelu tarjotaan sellaisenaan ja Janssen-Cilag ei millään tavoin takaa, ettei Palvelussa tai sen saatavuudessa ilmenisi häiriöitä tai vikoja.
Kun lähetät henkilötietojasi tietokoneeltasi verkkosivuillemme, teemme parhaamme suojellaksemme niitä ja estääksemme niiden katoamisen, väärinkäytön ja luvattoman käytön, ilmitulon, muuttamisen ja hävittämisen. Mikään internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto ei kuitenkaan koskaan ole täydellisen turvallinen tai virheetön. On erityisen tärkeää muistaa, että emme voi taata näille verkkosivuille saapuneiden tai niiltä lähetettyjen viestien turvallisuutta, ja siksi kannattaa miettiä erityisen tarkkaan, mitä tietoja lähetät meille sähköpostitse. Janssen-Cilag ei vastaa virheellisestä tai puutteellisesta tiedosta tai ohjelmistosta tai muista asiakirjoista tai verkkosivustoista, joihin Palvelussa viitataan tai joille Palvelussa annetaan linkki. Viittaukset tai linkit kolmannen osapuolen omistamille verkkosivustoille esitetään sellaisenaan, eikä niille anneta minkäänlaisia nimenomaisia tai muita takuita. Näiden linkkien tarkoituksena on ainoastaan palvella sinua, ja tietyn verkkosivustolinkin olemassaolo ei tarkoita, että Janssen-Cilag hyväksyisi, olisi tarkistanut tai vahvistanut sivuston sisällön. Näitä ehtoja ei sovelleta verkkosivustoihin, joihin Palvelussa on linkki tai joihin Palvelussa viitataan. Kehotamme sinua lukemaan aina kunkin verkkosivuston käyttöehdot, kun käyt niillä.

Janssen-Cilag ei missään olosuhteissa millään tavalla vastaa epäsuorasta vahingosta tai välillisestä vahingosta, ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

7 YLIVOIMAINEN ESTE
Janssen-Cilag ei vastaa millään tavalla Palvelun saatavuuteen liittyvästä tappiosta, vahingosta tai viivästyksestä, joka johtuu esteestä, johon Janssen-Cilag ei ole voinut vaikuttaa ja jota Janssen-Cilagin ei ole kohtuudella voinut odottaa ottavan huomioon ja jonka vaikutuksia Janssen-Cilag ei ole voinut kohtuudella välttää tai voittaa (jäljempänä "Ylivoimainen este"). Tällainen ylivoimainen este on esim. lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimi, myös siinä tapauksessa, että Janssen-Cilag on tällaisen toimen kohteena tai osapuolena.

Janssen-Cilagin alihankkijasta johtuva ylivoimainen este vapauttaa myös Janssen-Cilagin vastuusta, jos muuta alihankkijaa ei pystytä järjestämään ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää viivästystä.

8 MUUTA
Selvyyden vuoksi on mainittava, että Janssen-Cilag ei monitoroi taikka muutoin valvo Käyttäjäaineiston sisältöä.

Näiden ehtojen mukaisesti sinulla ei ole oikeutta siirtää oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi kolmannelle osapuolelle, ellei Janssen-Cilag ole antanut siihen etukäteen kirjallista suostumusta. Näiden Ehtojen mukaisesti Janssen-Cilagilla on oikeus siirtää oikeutensa ja/tai velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle annettuaan siitä sinulle kirjallisen ilmoituksen.

Näiden Ehtojen mukaisen oikeuden käyttämisen tai vaatimisen laiminlyönnin ei katsota tarkoittavan luopumista kyseisestä oikeudesta eikä muodostavan estettä sen käyttämiselle tai vaatimiselle.

Janssen-Cilag voi tarkistaa nämä Ehdot ajoittain ja viimeisin versio julkaistaan aina Janssen-Cilagin verkkosivustolla. Sinua pyydetään hyväksymään nämä muutokset, kun kirjaudut Palveluun seuraavan kerran, ja muuttuneet ehdot astuvat voimaan sinun ja Janssen-Cilagin välillä hyväksyttyäsi nämä muutokset.

Palvelua tai näitä Ehtoja koskevat mahdolliset ilmoitukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka olet tallentanut Palveluun. Sinun vastuullasi on ilmoittaa Janssen-Cilagille, jos haluat muuttaa tallentamaasi sähköpostiosoitetta.

9 SOVELLETTAVA LAKI JA LAINVALINTAA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET
Näissä Ehdoissa ja Palvelun käytössä noudatetaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia periaatteita.

Kaikki näihin Ehtoihin tai Palveluun perustuvat ja niihin liittyvät vaatimukset käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai niin halutessasi sinun kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Ellei sinulla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

10 YHTEYSTIEDOT
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, voit ottaa yhteyttä Janssen-Cilagiin:
Sähköposti: icope-fi@its.jnj.com
Osoite: Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo
Puhelinnumero: 0207 531 300
Y-tunnus: 0922140-8

Nämä ehdot on viimeksi päivitetty 11.08.2014.