Syövästä keskusteleminen

Sairaudesta keskusteleminen on olennainen osa selviytymistä ja yksi tärkeimmistä välineistä toivon ylläpitämisessä. Keskustelu läheisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa saattaa merkittävästi parantaa hyvinvointiasi ja elämänlaatuasi. Keskustelemattomuus saattaa sen sijaan johtaa eristäytymiseen, turhautumiseen ja jopa väärinymmärryksiin.

Sairastuminen syöpään on aina kriisi. Psyykkisestä kriisistä selviämiseen menee aina oma aikansa, joka vaihtelee suuresti eri ihmisillä. Jokainen ihminen on yksilö. Kriisiin katsotaan kuuluvan sokkivaihe, reaktiovaihe, työstämis- ja käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisvaihe. Psyykkisestä kriisistä selviäminen vie aikansa, jota ei voi nopeuttaa. Tärkeätä on pitää kiinni arjesta ja hoidosta, huolehtia itsestään ja yöunista. Hyväksi on myös tehdä voimiensa mukaan asioita, joista nauttii ja jotka ilahduttavat. Mahdollisuus keskustella turvallisten ja tukea antavien omaisten ja ystävien kanssa auttaa usein kuitenkin selviytymään tilanteessa. Tarvittaessa voi kääntyä myös vapaaehtoisen auttajan tai ammattiauttajan puoleen, tai hakeutua ryhmään, jossa tapaa samankaltaisessa tilanteessa olevia ihmisiä.